Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid tre tillfällen under året, en gång på våren och två gånger på hösten.
 • Sista ansökningsdatum är den 15 augusti 2023.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
 • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Behandlingstiden för ansökan är ca 9 veckor.
 • Telefonbesked ges ej.

  Till hösten 2023 införs ett digitalt ansökningssystem. Återkommer med länk för att ansöka om bidrag.

  Broschyr Kamratfonden Pdf, 115 kB.

  Gåvobrev Kamratfonden Pdf, 4.7 MB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.