Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten.
 • Under våren är sista ansökningsdatum den 1 februari och 1 april 2022.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, rehabilitering, rekreation, glasögon eller andra hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.
 • Telefonbesked ges ej.

  Ansökningsblankett Kamratfonden Word, 47.1 kB. (Word, 47.1 kB)

  Broschyr Kamratfonden Pdf, 115 kB. (Pdf, 115 kB)

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.