Alkohol - en viktig hälsofråga

Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även till allvarliga sociala och ekonomiska problem.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.