Inför forskningsproposition

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet att utifrån sina respektive ansvarsområden göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik. Den gemensamma analysen som ska göras i samverkan mellan forskningsfinansiärerna ska redovisas av Vetenskapsrådet till Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inför forskningspropositionen 2020.pdf Pdf, 159.1 kB. 159.1 kB 2021-01-15 14.12

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.