Ansökningsformulär doktorandstipendium

Här hittar du ansökningsformuläret för Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium

Ansökan skickas in som en samlad PDF-fil (max 2Gb). Döp filen till: "Doktorand_DittNamn_2021
Personuppgifter
Personuppgifter

OBS! Inga övriga bilagor ska bifogas!


Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiat, beslut kan ej överklagas.
Kriterier: Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening senast från och med året före det stipendiet utlyses. Den sökande ska inom ramen för doktorandprojektet, ha skickat in minst ett manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Forskningen ska vara i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och Strategi för forskning inom omvårdnad. Forskningen ska ha relevans för utvecklingen inom vård och omsorg. Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet. Meriterande är om den sökande: Har genomfört ett godkänt halvtidsseminarium. Är verksam i ett nationellt/internationellt forskarnätverk. Har förmedlat forskningens resultat till och/eller samarbetar med för forskningen relevant vård- och omsorgsverksamhet* *Exempel presenterat på FOU-dagar eller arbetsplatsträffar i klinisk verksamhet eller medverkat vid framtagande av policydokument där den aktuella forskningen är relevant. Ett annat exempel är att involvera vårdpersonal eller patienter/närstående i problemidentifiering eller problematisering av forskningsfrågan.

Senast publicerad: 2020-06-23 09.29

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.