Personuppgiftspolicy

Personuppgiftshanteringen på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida Swenurse.se sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Svensk sjuksköterskeförening, organisationsnummer: 802002-9842.

Dataskyddförordningen stärker integriteten och rättigheter knutna till personupgifter för den enskilde personen, bland annat ställs strängare krav på att företag och organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Dina rättigheter och våra riktlinjer för personuppgifter

 • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, hur länge och varför vi gör det.
 • Du kan begära rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
 • Vi ber inte om fler personuppgifter än nödvändigt.
 • Vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi informerar dig om varför vi samlar in vissa personuppgifter, exempelvis vid konferensanmälningar och ansökningar till stipendier.

Läs mer om dina rättigheter på integritetsskyddsmyndighetens hemsida:
https://www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Formulär

När du fyller i ett formulär på swenurse.se för att bli medlem, prenumererar på sidor, anmäler dig till konferens eller nyhetsbrev måste du lämna aktivt samtycke genom att kryssa i en ruta där du medger att du låter oss hantera dina personuppgifter enligt den lagliga grund som vi angett. I anslutning till ditt medgivande berättar vi också varför vi behöver hämta in dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.

Medlemskap

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.

Konferens

Avtal är den lagliga grund för hantering av de personuppgifter som du lämnar i samband med ditt deltagande vid våra konferenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din medverkan vid konferensen. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer också att användas för att skicka ut information om nästa konferens, därefter raderar vi dina personuppgifter. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller borttagna. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagstiftningen i sju år.

Stugbokning

Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om att hyra stuga i Huså. De personuppgifter du lämnar används för att administrera stuguthyrningen i Huså. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be om att få bli borttagen ur vår administration. Vid stuguthyrning sparar vi dina personuppgifter i 3 år för statistikens skull, sedan tas de bort.

Stipendier och känsliga personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar när du söker stipendier, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall , beroende på vilket stipendium det gäller, använder vi personuppgifterna för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen/föreningen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

För mer information om stipendier och känsliga personuppgifter kontakta Lina Hammarbäck

E-post och webbutik

När du skickar e-post till adresser @swenurse.se får vi kanske tillgång till uppgifter om dig själv och ditt företag. Detta gäller också om du beställer produkter i vår webbutik. Då får vi tillgång till bland annat namn och fakturaadress. Vi gallrar e-post kontinuerligt.

Cookies / kakor

Webbplatsen swenurse.se använder kakor (cookies), små textfiler som lagras i din webbläsare, för att webbplatsen ska fungera bra så bra för dig som använder den. Kakor används också för att du ska kunna dela information från hemsidan i sociala medier.

Om du vill undvika kakor kan du stänga av den funktionen i din webbläsare under säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare.

Samtycke är den lagliga grund som vi använder när det gäller kakor.

Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss: info@swenurse.se

Inaktivera kakor

Om du inte vill att kakor ska sparas genom att du besöker vår webbplats behöver du inaktivera kakor i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör på http://www.minacookies.se/ditt-val/ Länk till annan webbplats.

Kakor på vår webbplats

Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss webb@swenurse.se

Google Analytics

Svensk Sjuksköterskeförening använder Google Analytics för att förbättra våra tjänster och förstå hur användare interagerar med vår webbplats. Vi samlar in data på ett sätt som respekterar din integritet och säkerställer att personuppgifter behandlas lagligt och inom ramen för vårt legitima intresse. Om du har några frågor eller önskar att utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@swenurse.se.

Matomo Analytics

Svensk Sjuksköterskeförening använder Matomo Analytics för att förbättra våra tjänster och förstå hur användare interagerar med vår webbplats. Vi samlar in data på ett sätt som respekterar din integritet och säkerställer att personuppgifter behandlas lagligt och inom ramen för vårt legitima intresse. Om du har några frågor eller önskar att utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@swenurse.se.

Nyhetsbrev

När vi skickar nyhetsbrev använder vi en nyhetsbrevstjänst. Du kan när som helst avanmäla dig från våra utskick. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade eller felaktiga uppgifter ändrade.

Samtycke är den lagliga grund vi använder oss av när det gäller utskick av nyhetsbrev.

Du som är medlem får automatiskt nyhetsbrev men kan när som helst säga upp tjänsten genom att avanmäla dig via tydliga länkar i nyhetsbrevet.

Publicering på hemsidan

När Svensk sjuksköterskeförening publicerar innehåll på sin hemsida sker det med utgångspunkt med stöd av laglig grund för avtal, intresseavvägning eller i vissa fall samtycke.

I första hand köper vi in bilder där leverantören av tjänsten genom avtal garanterar att vi har rätt att använda bilden för publicering. För att publicering av namn och bild ska vara motiverad krävs att behovet av att visa föreningens verksamhet väger tyngre än att personerna på bilderna har behov skydd för sina personuppgifter.

Inget kränkande material, bild eller text, får publiceras på hemsida. Om Svensk sjuksköterskeförening får kännedom om att bilder eller annat material upplevs som kränkande ska föreningen så snabbt som möjligt avpublicera detta material.

Sociala medier

Vi välkomnar diskussion och frågor om Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet. Inlägg och kommentarer som publiceras på sociala medier blir allmänna handlingar. Kommentarer och inlägg som innehåller nedanstående kommer dock att tas bort:

 • Förtal, personangrepp eller förolämpningar.

 

 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller pornografi.

 

 • Känsliga ärenden, till exempel personärenden.

 

 • Uppmaningar till brott.

 

 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.

 

 • Kommersiella budskap eller reklam.

 

 • Kommentarer som avviker helt från ursprungsinlägg eller tidigare kommentarer.

 

Vi förbehåller oss rätten att bedöma vad som faller inom respektive kategori.

Har du övriga frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter mejla till info@swenurse.se eller ring 08-412 24 00.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.