Samarbetspartners levnadsvanor

På den här sidan hittar du våra samarbetspartners när det gäller inplementeringen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor: professionsföreningar, myndigheter, organisationer, sektioner och nätverk.

Webbaserade stöd och verktyg

Senast publicerad: 2020-09-23 13.19

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.