Remissvar och skrivelser

Riksföreningen för skolsköterskor är en remissinstans.
Det innebär att vi ges möjligheten att uttrycka vår åsikt i utredningar som påverkar skolsköterskor.

Vi blir ofta inbjudna kring att svara på remisser från olika myndigheter och organisationer, och kan därmed vara med och påverka viktiga beslut inom vår profession.

Här nedan lägger vi upp våra remissvar, så gå gärna in och läs.

2024

Remissvar Vägledning för digitala vårdmöten med barn och unga Pdf, 190.7 kB.

Remissvar Narkotikautredningen- Vi kan bättre! Pdf, 302.6 kB.

Remissvar Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras Pdf, 213.6 kB.

Remissvar Skolor mot brott Pdf, 112.5 kB.

Remissvar Ut ur utsatthet Pdf, 201.6 kB.

Remissvar Folkhälsomyndighetens förslag om införande av nationellt vaccinationsprogram för skydd mot vattkoppor och en rekommendation om ikappvaccination av icke-immuna barn upp till 18 år Pdf, 166.6 kB.

2023

Remissvar Cancerrehabilitering Pdf, 191.8 kB.

Remissvar Digitala möten barn och ungdomar Pdf, 92.2 kB.

Remissvar avseende Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Pdf, 526.1 kB.

Remissvar avseende Föreskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet Pdf, 678.5 kB.

Remissvar Mässling i Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården Pdf, 127.1 kB.

Remissvar Nationella riktlinjer för vård och stöd av adhd och autism Pdf, 268.6 kB.

Remissvar Nationellt vårdprogram för barn och ungdomar med långvarig smärta Pdf, 549.4 kB.

Remissvar Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas hos barn och ungdomar Pdf, 111.5 kB.

Remissvar Riktlinje för remiss efter synprövning inom elevhälsan Pdf, 491.2 kB.

Remissvar Samhället mot skolattacker Pdf, 576.8 kB.

Remissvar SOU 2022 67 Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga Pdf, 607.5 kB.

2022

Remissvar för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp epilepsi Word, 40.2 kB.

Remissvar för vårdprogram Prader-Willis syndrom Word, 12.6 kB.

Remissvar Min vårdplan akut lymfatisk leukemi Word, 122 kB.

Remissvar vårdriktlinje migrän Word, 213.9 kB.

Remissvar Livmoderhalscancer Word, 114.8 kB.

Remissvar onormal blödning från livmodern Word, 213.9 kB.

2021

Vägledning om arbetande hund i skolan Pdf, 80.2 kB.

Informationsöverföring innom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Bättre möjligheter att nå kunskapskraven Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för kommande nationell strategi
för psykisk hälsa och suicidprevention Pdf, 242.1 kB.

Börja med barnen! Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga Pdf, 269.4 kB.

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer Word, 115.1 kB.

2020

Ändrade föreskrifter (HSL-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Pdf, 66.4 kB.

God och när vård- en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Pdf, 63.6 kB.

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2020 Pdf, 54.1 kB.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64 Pdf, 77.6 kB.

Skrivelser

Skrivelse om EMQ Word, 32.2 kB.

Välkomnande av plan för genomförande av regeringsuppdraget
om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion Pdf, 145.7 kB.

Senast publicerad: