Remissvar och skrivelser

2023

Remissvar Mässling i Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården Pdf, 127.1 kB.

Remissvar Nationella riktlinjer för vård och stöd av adhd och autism Pdf, 268.6 kB.

Remissvar Nationellt vårdprogram för barn och ungdomar med långvarig smärta Pdf, 549.4 kB.

Remissvar Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas hos barn och ungdomar Pdf, 111.5 kB.

Remissvar SOU 2022 67 Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga Pdf, 607.5 kB.

2022

Remissvar för Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp epilepsi Word, 40.2 kB.

Remissvar för vårdprogram Prader-Willis syndrom Word, 12.6 kB.

Remissvar Min vårdplan akut lymfatisk leukemi Word, 122 kB.

Remissvar vårdriktlinje migrän Word, 213.9 kB.

Remissvar Livmoderhalscancer Word, 114.8 kB.

Remissvar onormal blödning från livmodern Word, 213.9 kB.

2021

Vägledning om arbetande hund i skolan Pdf, 80.2 kB.

Informationsöverföring innom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Bättre möjligheter att nå kunskapskraven Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för kommande nationell strategi
för psykisk hälsa och suicidprevention
Pdf, 242.1 kB.

Börja med barnen! Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
Pdf, 269.4 kB.

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer Word, 115.1 kB.

2020

Ändrade föreskrifter (HSL-FS 2016:51) om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Pdf, 66.4 kB.

God och när vård- en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Pdf, 63.6 kB.

Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2020 Pdf, 54.1 kB.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019:64 Pdf, 77.6 kB.

Skrivelser

Skrivelse om EMQ Word, 32.2 kB.

Välkomnande av plan för genomförande av regeringsuppdraget
om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
Pdf, 145.7 kB.

Publiceringsdatum: