Medlem

Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell medlemsförening för sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor som arbetar, studerar eller har arbetat som skolsköterskor. Rätt till associerat medlemskap har den som utan att vara sjuksköterska innehar en ledningsfunktion inom elevhälsans medicinska insats. Idag är vi ca 2500 medlemmar. Årsavgiften är 375 kr, och för pensionärer 150 kr. Medlemsskapet är personligt och kan inte överlåtas. Riksföreningen är en del av Svensk sjuksköterskeförening och därför ser vi gärna att du har ett medlemskap även hos dem.

Vid frågor kring medlemskap, mejla till medlem@skolskoterskor.se

Bli medlem

Läs mer och bli medlem här.

Redan medlem

Hantera ditt medemskap på Mina Sidor Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor kring medlemskap i Riksföreningen för skolsköterskor:

Hur ändrar/uppdaterar jag mina medlemsuppgifter?

Gå in på Mina Sidor Länk till annan webbplats. och gör själv de ändringar som ska göras.

Tänk på att ändra din mailadress om du byter arbete och har en ny mailadress.

När kommer fakturan?

Årsavgiften betalas och löper per kalenderår. Första fakturan kommer den 1/11 året innan, och gäller för nästkommande år. Påminnelser går ut vid två tillfällen; i januari och i februari. Efter det avregistreras man.

Vem kontaktar jag om jag har frågor kring medlemskap?

Mejla till medlem@skolskoterskor.se så återkommer vi till dig.


Senast publicerad: