Ledning och kvalité

Samlad information som kan vara till nytta i uppdraget som MLA och i uppdraget som verksamhetschef för EMI. I första hand vill vi länka till övergripande vägledningar och dokument. Utifrån detta får en skapa rutiner och dokument som passar den egna organisationen och verksamheten.

Nedan finns, länkar och några exempel på mallar. Tänk på att detta är exempel och att du själv i din egen organisation får utforma egna styrdokument som passar den egna verksamheten.

Vägledning

Här synliggörs respektive professions ansvarsområde och område som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa
Vägledning för elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledningssystem

Föreskrifter och allmänna råd

SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Länk till annan webbplats.

Patientsäkerhetsberättelse

Mall för patientsäkerhetsberättelse finns hos SKR
Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boktips

Riksföreningens tidigare ordförande Susann Magnusson har skrivit en bok om Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete: handbok för elevhälsans medicinska insats. Handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.
Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete | Gothia Kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsmått för EMI

Dokumentet är en verktygslåda för dig som vill nå en hög patientsäkerhet och kvalitet utifrån lagstiftningen och på olika nivåer inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) Kvalitets måttet är utformat av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen.
Kvalitetsmått Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på Journalgranskningsmallar

Marie Pripp MLA i Älmhults kommun har utarbetat en mall för journalgranskning.
Mall från Älmhult Pdf, 480.7 kB.

Här är ett ytterligare exempel på journalgranskningsmall denna kommer från Eskilstuna kommun.
Mall från Eskilstuna Pdf, 100.6 kB.

Fler hjälpsamma sidor och länkar till fördjupad kunskap

Nationellt kvalitetsregister
emq.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetstrappan är ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet. Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter.
Säkerhetstrappan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning av risker och allvarliga vårdskador

I dessa nedanstående länkar finns det att läsa om utredning av risker och allvarliga vårdskador, publicerade av SKR
Utredning av risker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning av allvarliga vårdskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Författningssamling

Avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)
Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen

Agera för säker vård
Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete- nationell handlingsplan
Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: