Press och Opinion

Här kan du läsa våra senaste artiklar, debattinlägg och annat som publicerats i media. Tidigare publicerat material finns under respektive år.

En plikt att ange papperslösa barn strider mot barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-09-14| Göteborgs-Posten

Läs debattartikeln som Riksföreningen och flera andra organisationer skrivit angående att en informationsplikt strider mot barnkonventionen, och skulle leda till att vissa barn inte skulle våga gå till skolan, av rädsla för att bli anmälda och utvisade.

Elevhälsan är inte en vårdcentral i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-08-21 | Expressen

Riksföreningen har svarat på debattartikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Filippa Mannerheim från den 2023-08-20.
Vi anser att samarbetet med lärarna är avgörande för elevers lärande. Vi har inte, och har inte heller tidigare haft, uppdraget att vara en vårdcentral i skolan, skriver Mia Göransdotter Hammar, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor.

Flytta fokus från individ till samhälle för att förebygga obesitas Länk till annan webbplats.

2023-06-22 | Dagens Samhälle

Riksföreningen har tillsammans med Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Hälsa oberoende av storlek (HOBS) skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle som handlar om att flytta fokus från individ till samhälle för att förebygga obesitas.

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas Länk till annan webbplats.

2023-05-25 | Dagens Samhälle

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle som vi skrivit tillsammans med 40 organisationer med uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet, och respektera vårdens yrkesetik.

Forskare vill se hälsosamtal med föräldrar: ”Nyckel till barnens hälsa” Länk till annan webbplats.

2023-05-15 | Vårdfokus

Vårdfokus besökte vår Skolsköterskekongress i Norrköping den 11-12 maj 2023. De träffade bland annat Marianna Moberg, forskare från Karolinska institutet, som berättade om sin forskning om hälsosamtal enskilt med elevernas föräldrar.

Vi måste börja föra bok över skolbarnens vikt Länk till annan webbplats.

2023-04-24 | Dagens Nyheter

Riksföreningen har, tillsammans med några andra sakkunniga, skrivit en debattartikel om behovet av ett elevhälsoregister/hälsodataregister. Att inte samla in data från bland annat tillväxtkontrollerna är att förspilla en stor möjlighet till viktig kunskap om hälsoläget och effektiva insatser för en bättre och mer jämlik hälsa för barn.

Du har rätt – skolan måste få resurserna Länk till annan webbplats.

2023-03-31 | Aftonbladet

I Aftonbladet kan man läsa en slutreplik till vår debattartikel
“Inför psykisk hälsa på schemat”, där vi instämmer i att skolorna behöver ges goda förutsättningar när det kommer till att lära ut om psykisk hälsa.

Inför psykisk hälsa på schemat, skolministern Länk till annan webbplats.

2023-03-27 | Aftonbladet

Läs om kampanjen "Psykisk hälsa på schemat, för alla ungas rätt till skolundervisning om psykisk hälsa" som startar genom en debattartikel i Aftonbladet samt att en rapport släpps. Vi är många som drivit denna fråga under lång tid - nu går vi samman för politisk förändring.

Senast publicerad: