Press och Opinion

Här kan du läsa våra senaste artiklar, debattinlägg och annat som publicerats i media. Tidigare publicerat material finns under respektive år.

Elevers behov av hjälp och stöd är ett gemensamt ansvar! Pdf, 56.4 kB.

2024-04-22 Göteborgs-Posten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen reagerade åter starkt på en debattartikel som Filippa Mannerheim skrivit, denna gång i Göteborgs-Posten. Vi skickade in en replik men den blev tyvärr nekad då de redan hunnit tacka ja till en annan replik. Vi tycker det är viktigt att reagera. Läs gärna debattartikeln och vårt svar via länkarna ovan, det nås även via vår Facebooksida.

Riksföreningen för skolsköterskor Pdf, 164.5 kB.

2024-04 Barnbladet

Riksföreningen för skolsköterskors ordförande, Mia Göransdotter Hammar, är gästskribent i Riksföreningen för barnsjuksköterskors tidning Barnbladet.
Mia skriver om en viktig milstolpe- Riksföreningens 80-årsjubileum. Det är ett år att minnas och fira med stolthet. Genom åren har föreningen fungerat som en viktig plattform för samarbete, kunskapsutbyte och drivit fram förbättringar inom skolsköterskans profession.

Skolsköterskor tveksamma till vårdgaranti i elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-03-21 Dagens Medicin

Riksföreningen för skolsköterskors ordförande Mia Göransdotter Hammar uttalar sig om regeringens utredning om en förbättrad elevhälsa. Utredningen ska titta på bland annat huvudmannaskapet och elevhälsans samverkan med sjukvården.
Riksföreningen är tveksam till en vårdgaranti inom elevhälsan men stödjer utredningens mål att förbättra elevhälsans möjligheter att möta elevernas behov. Trots att uttrycket "skolhälsovård" togs bort från skollagen 2010, har skolsköterskorna inte märkt av minskade hälsoaspekter i sitt arbete. Istället för en vårdgaranti förespråkar Riksföreningen tydligare regler för tillgång till elevhälsa och en förbättring av uppdraget. Utredningen förväntas vara klar den 7 mars 2025, ledd av Åsa Lundkvist, barn- och utbildningsdirektör i Västerås stad.

Handlingsplan för hälsosamma matvanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-02-12 En rapport från Folkhälsa för alla

Dåliga matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död. Trots det följer endast vart tionde barn kostråden och en fjärdedel av barnen i lågstadieåldern lever med övervikt eller obesitas. För att vända trenden behöver regeringen ta fram en handlingsplan.

I denna rapport från "Folkhälsa för alla" finns åtta förslag på åtgärder som har stöd av såväl forskningen som svenska folket och som vi i Riksföreningen har valt att stå bakom.

Vi behöver hitta orsaker till ohälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2024-01-18 Svenska Dagbladet

Läs debattartikeln som Riksföreningen och Susann Magnusson, före detta ordförande i Riksföreningen, med flera har skrivit. Artikeln belyser det brådskande behovet av att finna nationella förklaringar till vad den ökade psykiska ohälsan bland unga beror på, och komma överens om konkreta åtgärder utifrån forskningsresultat.

Mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-12-06 Dagens ETC

En ny studie av Jämställdhetsmyndigheten, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att det är lika vanligt att tjejer och unga kvinnor utsätts av dödligt partnervåld som att äldre gör det – och att det dödliga våldet dessutom inte minskat bland de unga.

Åsa Råhlén, skolsköterska i Karlskrona och ledamot i Riksföreningen för skolsköterskor, säger att medvetenheten i skolan idag är stor om att även unga tjejer kan vara utsatta för våld. Det är viktigt att ta det eleverna berättar på allvar, menar hon. Det handlar ju om att få till en relation för att de ska våga prata om svåra frågor. Känna att skolsköterskan och kuratorn är en trygg plats. Både i förebyggande syfte och om man har varit utsatt för våld, säger hon. Själv jobbar hon på gymnasiet, men frågan om våld tas upp även med yngre barn. – Vi skolsköterskor träffar ju alla elever redan från förskoleklass och har regelbundna hälsosamtal. Vi har mer och mer lagt fokus på att fråga om våld tidigt. Är det någon som gjort något mot din kropp? Någonting som inte känns bra? Men också att trycka på att våld inte bara är fysiskt utan annat också. Ge eleverna verktyg för hur de ska göra och våga säga ifrån tidigt, säger hon.

Elever med svår menssmärta ska få bättre hjälp! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-10-30| Dagens nyheter

I ett projekt som startade våren 2021 utvecklas just nu en standard för hur skolsköterskor kan handlägga smärtsamma menstruationer. Projektet drivs med stöd från Riksföreningen för skolsköterskor och har initierats av skolsköterskan Eva Clausson, forskare och docent vid Högskolan i Kristianstad.

Tillsammans med två yrkesverksamma skolsköterskor har hon utifrån aktuell forskning tagit fram en standardiserad hälsoplan, som just varit ute på remiss inom elevhälsan. Hälsoplanen innehåller fördjupande frågor för att identifiera elever med besvär och en plan för hur de kan remitteras vidare och följas upp, bland annat.

Projektet väntas vara klart våren 2024. Då är förhoppningen att hälsoplanen ska bli en del av elevhälsans journalsystem. Målet är att minska smärta hos eleverna genom att göra vården bättre och mer enhetlig.

En plikt att ange papperslösa barn strider mot barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-09-14| Göteborgs-Posten

Läs debattartikeln som Riksföreningen och flera andra organisationer skrivit angående att en informationsplikt strider mot barnkonventionen, och skulle leda till att vissa barn inte skulle våga gå till skolan, av rädsla för att bli anmälda och utvisade.

Elevhälsan är inte en vårdcentral i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-08-21 | Expressen

Riksföreningen har svarat på debattartikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Filippa Mannerheim från den 2023-08-20.
Vi anser att samarbetet med lärarna är avgörande för elevers lärande. Vi har inte, och har inte heller tidigare haft, uppdraget att vara en vårdcentral i skolan, skriver Mia Göransdotter Hammar, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor.

Flytta fokus från individ till samhälle för att förebygga obesitas Länk till annan webbplats.

2023-06-22 | Dagens Samhälle

Riksföreningen har tillsammans med Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Hälsa oberoende av storlek (HOBS) skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle som handlar om att flytta fokus från individ till samhälle för att förebygga obesitas.

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas Länk till annan webbplats.

2023-05-25 | Dagens Samhälle

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle som vi skrivit tillsammans med 40 organisationer med uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet, och respektera vårdens yrkesetik.

Forskare vill se hälsosamtal med föräldrar: ”Nyckel till barnens hälsa” Länk till annan webbplats.

2023-05-15 | Vårdfokus

Vårdfokus besökte vår Skolsköterskekongress i Norrköping den 11-12 maj 2023. De träffade bland annat Marianna Moberg, forskare från Karolinska institutet, som berättade om sin forskning om hälsosamtal enskilt med elevernas föräldrar.

Vi måste börja föra bok över skolbarnens vikt Länk till annan webbplats.

2023-04-24 | Dagens Nyheter

Riksföreningen har, tillsammans med några andra sakkunniga, skrivit en debattartikel om behovet av ett elevhälsoregister/hälsodataregister. Att inte samla in data från bland annat tillväxtkontrollerna är att förspilla en stor möjlighet till viktig kunskap om hälsoläget och effektiva insatser för en bättre och mer jämlik hälsa för barn.

Du har rätt – skolan måste få resurserna Länk till annan webbplats.

2023-03-31 | Aftonbladet

I Aftonbladet kan man läsa en slutreplik till vår debattartikel
“Inför psykisk hälsa på schemat”, där vi instämmer i att skolorna behöver ges goda förutsättningar när det kommer till att lära ut om psykisk hälsa.

Inför psykisk hälsa på schemat, skolministern Länk till annan webbplats.

2023-03-27 | Aftonbladet

Läs om kampanjen "Psykisk hälsa på schemat, för alla ungas rätt till skolundervisning om psykisk hälsa" som startar genom en debattartikel i Aftonbladet samt att en rapport släpps. Vi är många som drivit denna fråga under lång tid - nu går vi samman för politisk förändring.

Senast publicerad: