Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor

Levnadsvanematerialet är framtaget av Riksföreningen i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, inom ramen för ett delprojekt kring Hälsofrämjande arbete- tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. Det har finansierats med statsbidrag från Socialstyrelsen för insatser som främjar prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Materialet är designat för att användas på hälsosamtal, vid öppen mottagning, samtal med vårdnadshavare, klassundervisning eller på annat sätt.
Flera av informationsbladen finns översatta till andra språk.
Materialet är fritt att använda hur man vill, antingen som det är eller om man vill göra sitt eget bildspel.

Samtalsstöd

Levnadsvanor- presentation

Levnadsvanor- fakta, tips, metoder, länkar Pdf, 2.6 MB.

Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor åk 4-6 Pdf, 5.5 MB.

Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor åk 4-6 Powerpoint, 14.9 MB.

Bildstöd vid samtal (Widgit) Pdf, 1.7 MB.

Samtalstöd för hälsosamma levnadsvanor åk 7-9, åk 1 gymnasiet Pdf, 5.6 MB.

Samtalstöd för hälsosamma levnadsvanor åk 7-9, åk 1 gymnasiet Powerpoint, 3 MB.

Broschyr och informationsblad

Broschyr-Bra levnadsvanor för barn och unga, reviderad 2024 Pdf, 2.7 MB.

Informationsblad:

Alkohol Pdf, 1.9 MB.

Rökning Pdf, 1.9 MB.

Snusning Pdf, 1.9 MB.

Sund mat Pdf, 1.8 MB.

Fysisk aktivitet Pdf, 314.3 kB.

Övervikt och obesitas, reviderad 2024 Pdf, 1.8 MB.

Sömn Pdf, 777 kB.

Balans i livet Pdf, 2.2 MB.

Översättningar:

Obs! Informationsbladen alkohol, rökning och snusning finns endast på svenska.

Arabiska:

Broschyr Pdf, 2.6 MB.

Informationsblad Pdf, 4.9 MB.

Dari:

Broschyr Pdf, 2.6 MB.

Informationsblad Pdf, 4.4 MB.

Engelska:

Broschyr Pdf, 2.6 MB.

Informationsblad Pdf, 3.4 MB.

Persiska:

Broschyr Pdf, 2.6 MB.

Informationsblad Pdf, 4.3 MB.

Somaliska:

Broschyr Pdf, 2.5 MB.

Informationsblad Pdf, 3.1 MB.

Webbinarium & Video:

Lyft ditt hälsosamtal

Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. I filmen presenteras materialet och du får råd och tips hur du kan använda det i ditt hälsofrämjande arbete. Materialet har tagits fram av Riksföreningen för skolsköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Webbinariet spelades in november 2023.

 

SLS Webbinarie: Hållbar rörelse för barn och ungdomar

Hållbar rörelse för barn och ungdomar - För välmående och rörelseglädje nu och i framtiden.
Arrangör: Svenska Läkaresällskapets, Dietisternas Riksförbunds, Fysioterapeuternas och Svensk sjuksköterskeförenings Levnadsvaneprojekt.
November 2023.

 

Hälsosamma matvanor i elevhälsan - 10 frågor från skolsköterskor till dietisten

I denna video får du höra Susann Magnusson, före detta ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor, ställa 10 frågor till den erfarna barndietisten Sara Ask.

Publiceringsdatum: