Årets Skolsköterska och Stipendier

Årets skolsköterska

Vi i styrelsen vill gärna uppmärksamma skolsköterskor som är med och bidrar till utveckling av professionen, arbetar hälsofrämjande och förebyggande eller implementerar ny kunskap och/eller forskning i elevhälsans medicinska insats. Skolsköterskans arbete är viktigt och värt att uppmärksammas, och kan göra skillnad för våra elevers hälsa och välmående.

Läs mer och nominera.

Riksföreningens stipendium

Riksföreningen för skolsköterskor delar ut ett eget stipendium.
Vi vill stödja utvecklingen av skolsköterskans kompetens inom elevhälsan och välkomnar stipendieansökningar fortlöpande under året. Stipendieansökningarna behandlas vid varje styrelsemöte.

Läs mer och sök.

Trans-Ver-Sal Stipendium Allderma AB

Trans-Ver-Sal Stipendium Allderma AB har beslutat att via Riksföreningen för skolsköterskor instifta ett stipendium om 10 000 kr. Stipendiet delas ut en gång per år till en skolsköterska med ledningsansvar.

Läs mer och sök.

Senast publicerad: