Styrelsen

Val till Riksföreningen för skolsköterskors styrelse sker årligen på årsmötet som hålls i anslutning till kongressen. Styrelsemedlemmarna väljs på två år.

Vill du bli vår nästa styrelsemedlem?

Vi söker dig med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!
Låter detta intressant, kontakta valberedningen.

valberedningen@skolskoterskor.se

Här är föreningens styrelse som valdes i maj 2023:

Mia Göransdotter Hammar
Ordförande

Styrelsemedlem sedan 2018. Specialistsjuksköterska-
distriktssköterska. Arbetar som skolsköterska på Internationella
Engelska skolan Östersund, och som Samordnande skolsköterska
för norra regionen inom Internationella Engelska skolan.

ordforande@skolskoterskor.se

Agneta Fröjdman
Kassör

Styrelsemedlem sedan 2019. Specialistsjuksköterska -
distriktssköterska. Arbetar som regional samordnare
inom EMI i Västmanland med uppdrag att arbeta för en
mer likvärdig och jämlik medicinsk elevhälsa till alla
elever i länet.

kassor@skolskoterskor.se

Carina Strömqvist
Sekreterare

Styrelsemedlem sedan 2016. Specialistsjuköterska-
distriktssköterska.Arbetar som enhetschef för
skolsköterskor i Helsingborg och är verksamhetschef.

sekreterare@skolskoterskor.se

Marie Hilli
Kongressansvarig

Styrelsemedlem sedan 2021. Specialistsjuksköterska-
distriktssköterska. Arbetar som skolsköterska på
Skogsängsskolan i Eskilstuna kommun f-klass-åk 6.

kongress2@skolskoterskor.se

Christina Harang
Redaktör

Styrelsemedlem sedan 2022. Norsk specialistutbildning-
Helsesöster. Arbetar som Verksamhetschef EMI,
Ronneby kommun.

redaktor2@skolskoterskor.se

Åsa Råhlén
Kommunikatör

Styrelsemedlem sedan 2020. Specialistsjuksköterska-
distriktssköterska, Fil. mag. Vårdvetenskap.
Arbetar som skolsköterska på Karlskrona
kommunala gymnasieskolor.

kommunikator@skolskoterskor.se

Jenny Nordfors
Kongressansvarig

Styrelsemedlem sedan 2021. Specialistsjuksköterska inom
hälso- och sjukvård för barn - och ungdomar.
Arbetar som ledningsansvarig skolsköterska på AcadeMedias
grundskolor över hela Sverige.

kongress1@skolskoterskor.se

Ulrika Brännström
Medlemsansvarig

Styrelsemedlem sedan 2016. Specialistsjuksköterska-
distriktssköterska. Arbetar som skolsköterska på
Baldergymnasiet Skellefteå kommun.

medlem@skolskoterskor.se

Marie Wahlman
Redaktör

Styrelsemedlem sedan 2023. Specialistsjuksköterska
inom hälso- och sjukvård för barn - och ungdomar samt
barnmorskeexamen. Arbetar som medicinskt ledningsansvarig
och samordnande skolsköterska i Uppsala.

redaktor1@skolskoterskor.se

Senast publicerad: