Styrelsen

Val till Riksföreningen för skolsköterskors styrelse sker årligen på årsmötet som hålls i anslutning till kongressen. Styrelsemedlemmarna väljs på två år.

Vill du bli vår nästa styrelsemedlem?

Vi söker dig med intresse, tid och engagemang att leda och utveckla vår verksamhet!
Låter detta intressant, kontakta valberedningen.

valberedningen@skolskoterskor.se

Här är föreningens styrelse som valdes i maj 2024:

Mia Göransdotter Hammar
Ordförande

Styrelsemedlem sedan 2018. Specialistsjuksköterska-distriktssköterska. Arbetar som skolsköterska på Internationella Engelska skolan Östersund, och som Samordnande skolsköterska för norra regionen inom Internationella Engelska skolan.

ordforande@skolskoterskor.se

Agneta Fröjdman
Kassör

Styrelsemedlem sedan 2019. Specialistsjuksköterska - distriktssköterska. Arbetar som regional samordnare inom EMI i Västmanland med uppdrag att arbeta för en mer likvärdig och jämlik medicinsk elevhälsa till alla elever i länet.

kassor@skolskoterskor.se

Åsa Råhlén
Vice ordförande, Kommunikatör

Styrelsemedlem sedan 2020. Specialistsjuksköterska- distriktssköterska, Fil. mag. Vårdvetenskap. Arbetar som skolsköterska på Karlskrona kommunala gymnasieskolor.

kommunikator@skolskoterskor.se

Kristina Norman
Sekreterare

Styrelsemedlem sedan 2024. Specialistsjuksköterska – distriktsköterska. Arbetar som verksamhetschef EMI på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Karlstad kommun, samt som samordnare EMI i Värmland.

sekreterare@skolskoterskor.se

Camilla Collan
Kongressansvarig

Styrelsemedlem sedan 2024. Specialistsjuksköterska- distriktssköterska. Arbetar som skolsköterska på CyberGymnasiet i Stockholm.

kongress2@skolskoterskor.se

Jenny Nordfors
Kongressansvarig

Styrelsemedlem sedan 2021. Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn - och ungdomar. Arbetar som ledningsansvarig skolsköterska på AcadeMedias grundskolor över hela Sverige.

kongress1@skolskoterskor.se

Christina Harang
Redaktör

Styrelsemedlem sedan 2022. Norsk specialistutbildning- Helsesöster. Arbetar som Verksamhetschef EMI, Ronneby kommun.

redaktor2@skolskoterskor.se

Marie Wahlman
Redaktör

Styrelsemedlem sedan 2023. Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, barnmorskeexamen. Arbetar som medicinskt ledningsansvarig och samordnande skolsköterska i Uppsala.

redaktor1@skolskoterskor.se

Natalie Holst
Medlemsansvarig

Styrelsemedlem sedan 2024. Specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktssköterska. Arbetar som ledningsansvarig skolsköterska för grundskolorna i Varbergs kommun.

medlem@skolskoterskor.se

Senast publicerad: