Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true
 1. 15 september 2023 | Nyheter

  Välkommen till webbinarium för skolsköterskor om samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor

  Lyft ditt hälsosamtal med hjälp av samtalsstödet för hälsosamma levnadsvanor!

 2. 26 augusti 2023 | Nyheter

  Ny utgåva av vägledning för vaccination

  En ny utgåva av vägledning för vaccination är publicerad. I denna version är innehållet uppdaterat utifrån att nya vacciner mot rotavirus och pneumokocker har upphandlats och några mindre revideringar av texten är gjorda i vissa avsnitt.

 3. 10 augusti 2023 | Nyheter

  Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa

  Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram. Målet är att skapa en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård där det förebyggande och hälsofrämjandet arbetet får större genomslag.

 4. 07 juli 2023 | Nyheter

  Vägledning för elevhälsan nu i digital och sökbar form

  Vägledning för elevhälsan bidrar till att stärka ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete i hela landet. Nu finns vägledningen på Kunskapsguiden i tillgänglig och sökbar form.

 5. 16 april 2023 | Nyheter

  Dags för Årsmöte

  Varmt välkomna till Riksföreningen för skolsköterskors årsmöte som äger rum under kongressdagarna i Norrköping Tid: Onsdag den 10 maj kl 17:00 Plats: Norrköping Louis De Geer Konsert & Kongress

 6. 20 september 2022 | Nyheter

  Hälsoplaner

  Vill du bli testpilot? Hoppa på denna möjlighet! Skolsköterskans arbete är främst hälsofrämjande vilket innefattar en god, säker och evidensbaserad omvårdnad. När elever söker skolsköterskan för olika hälsoproblem kan det vara svårt att bedöma vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas samt hur det ska dokumenteras. Standardiserade hälsoplaner kan vara ett verktyg som underlättar detta arbete. Läs mer här

 7. 14 juli 2022 | Nyheter

  Översättningar på hemsidan

  Nu hittar du översättningar av levnadsvaneprojektets broschyr och informationsblad undet levnadsvanor bland dokumenten. Språken som där det finns översättningar på är: arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska. Klick dig fram via menyn eller direkt här

 8. 20 juni 2022 | Nyheter

  Presentationer från kongress

  Nu har vi fått in presentationer från det flesta av talarna på kongressen. Ni hittar dom under Kongress i menyn eller här: Kongresspresentationer

 9. 19 april 2022 | Nyheter

  Årsmöte

  Välkommna till Riksföreningen för skolsköterskors årsmöte som äger rum i Karlstad under Kongressens första dag 12/5.

 10. 19 mars 2022 | Nyheter

  Samtalsstöd

  Riksföreningen för skolsköterskor kan i samarbete men dietisternas riksförbund och fysioterapeuterna presentera samtalstöd för hälsosamma levnadsvanor i elevhälsan. Hela materialet hittar du i våra smlade dokument under levnadsvanor.

 11. 13 december 2021 | Nyheter

  Bästa poster

  Bästa poster koras på kongressen 2022 i två kategorier

 12. 14 november 2021 | Nyheter

  Jobba frisk

  Nylansering av websidan jobbafrisk.se!

 13. 04 november 2021 | Nyheter

  Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Välkomnande av plan för genomförande av regeringsuppdraget om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

 14. 28 september 2020 | Nyheter

  Börja med barnen!

  Invändningar mot att regionerna i framtiden ska kunna ta över vaccinationer och hälsouppföljningar som nu utförs av EMI. Detta går att läsa om i Riksföreningen för skolsköterskors remissvar på SOU 2021:34 .