Ny utgåva av vägledning för vaccination

En ny utgåva av vägledning för vaccination är publicerad. I denna version är innehållet uppdaterat utifrån att nya vacciner mot rotavirus och pneumokocker har upphandlats och några mindre revideringar av texten är gjorda i vissa avsnitt.

Publiceringsdatum: