Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Nu är arbetet igång med att ta fram det nya hälsoprogrammet för barn och unga 0-20 år.

Riksföreningen är med i detta viktiga arbete. Syftet med det nya hälsoprogrammet är att skapa goda förutsättningar för hälsa och utveckling för barn och unga, samt att uppnå en sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning för barn och unga oavsett var i landet barnet eller den unge bor.

Publiceringsdatum: