Bästa poster

Bästa poster koras på kongressen 2022 i två kategorier

På kongressen i Karlstad kan inte bara en utan två vinna pris för bästa poster. Vi inför även en prissumma på 5000 kr till vinnaren i vardera kategori. Abstrakt skall vara Riksföreningens styrelse tillhanda senast 15 januari.

De två kategorierna är:

  • Bästa vetenskapliga poster
  • Bästa lokala kvalitetets- och utvecklingsarbetesposter

Läs mer om kriterierna här: Posterutställning Länk till annan webbplats.

Pernilla Garmy postervinnare 2019

Publiceringsdatum: