Vägledning för elevhälsan nu i digital och sökbar form

Vägledning för elevhälsan bidrar till att stärka ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete i hela landet. Nu finns vägledningen på Kunskapsguiden i tillgänglig och sökbar form.

Det är Socialstyrelsen och Skolverket som gemensamt står bakom vägledningen, som nu har uppdaterats och tillgängliggjorts digitalt. Vägledningen riktar sig främst till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan, vårdgivare och skolhuvudmän samt lärare och övrig skolpersonal.

Elevhälsoarbetet har nyligen förtydligats i skollagen. Det är en del av skolans kvalitetsarbete och ska ske på flera nivåer och i samverkan med lärare, övrig personal och vid behov med hälso- och sjukvården.

Vägledning för elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: