Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram. Målet är att skapa en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård där det förebyggande och hälsofrämjandet arbetet får större genomslag.

Publiceringsdatum: