Översättningar på hemsidan

Nu hittar du översättningar av levnadsvaneprojektets broschyr och informationsblad undet levnadsvanor bland dokumenten. Språken som där det finns översättningar på är: arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska.

Klick dig fram via menyn eller direkt här Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: