Hälsoplaner

Vill du bli testpilot? Hoppa på denna möjlighet!

Skolsköterskans arbete är främst hälsofrämjande vilket innefattar en god, säker och evidensbaserad omvårdnad. När elever söker skolsköterskan för olika hälsoproblem kan det vara svårt att bedöma vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas samt hur det ska dokumenteras. Standardiserade hälsoplaner kan vara ett verktyg som underlättar detta arbete.

Läs mer här Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: