Sjuksköterskors hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med fokus på jämlik vård och hälsa samt klimat

Nu finns det möjlighet att ta del av ett seminarium om hur ett ändrat klimat ger ohälsa och på vilket sätt hälsosamtal kan bidra till en mer hälsosam befolkning och i därigenom en förbättrad miljö.

Aktiviteter:
A) Digitala seminarier för sjuksköterskor om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga långvariga sjukdomstillstånd. Fokus på fördjupningsavsnitt med de fyra levnadsvanorna – tobak, alkohol, bra mat, övervikt och motion.

B) Sprida och diskutera klimat och ohälsa genom digitala seminarier och broschyren ett ändrat klimat ger ohälsa

C) Delta i utbildningsinsats i samarbete med övriga professionsföreningar och öriga aktörer. Målet är att ta fram en digital utbildning om levnadsvanors betydelse för cancerprevention som riktar sig till primärvården.

Ett ändrat klimat - ger ohälsa

I Svensk sjuksköterskeförenings inspelning deltar Anna Anåker (leg. sjuksköterska och lektor på Högskolan Dalarna) och Lisbeth Johansson (leg. sjuksköterska, distriktssköterska, doktorand och ordförande i HFS temagrupp för Riktade Hälsosamtal). Varmt välkomna att del av detta unika seminarium och samtal som modereras av Leila Trulsen.

Senast publicerad: