Girl Child Education Fund

Girl Child Education Fund bidrar till skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar alla sjuksköterskor att stödja The International Council of Nurses (ICN:s) projekt: Skolutbildning för föräldralösa flickor. Ett internationellt kollegialt stöd sjuksköterskor emellan.

Hiv/aids är en katastrofal epidemi i Afrika. Sjuksköterskor blir smittade och dör i aids i samma omfattning som befolkningen i övrigt. Det är inte bara en tragedi för familjerna men också för samhället. Flickorna i drabbade familjer tas ofta ur skolan därför att familjen inte klarar av utbildningskostnaden eller för att flickors utbildning inte prioriteras. De får i stället sköta familjen.

ICN/FNIFs globala initiativ "Skolutbildning för föräldralösa flickor" fokuserar på Afrika. Fonden stödjer föräldralösa flickor som är barn till sjuksköterskor. De flesta av flickorna är föräldralösa på grund av hiv/aids. Ett bidrag på 200 USD täcker kostnaden för ett år i grundskola och även för uniform och skolböcker. Ett bidrag på 600 USD bekostar ett års gymnasieutbildning.

Sen ICN/FNIF startade programmet har över 400 flickor tagit del av Girl Child Education Fund och 285 flickor har tagit examen. Fonden stödjer för närvarande 77 flickor i följande länder: Kenya, Swaziland, Uganda och Zambia. Fonden står för skolavgifter och material så väl som psykosocialt stöd.

ICN/FNIF samarbetar med nationella sjuksköterskeorganisationer i Kenya, Eswatini, Uganda och Zambia som administrerar och kontrollerar projektet nationellt. Utbildningen av flickor bidrar du till att minska fattigdom, minska förlossnings- och spädbarnsdödligheten, förbättrar hälsa och nutrition, ökar produktivitet och jämställdhet samt bidrar sannolikt till att nästa generation får utbildning.

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet stödjer aktivt insamlingen som är ett verkligt internationellt kollegialt stöd sjuksköterskor emellan. Föreningsstämman uppmanar alla Sveriges sjuksköterskor att bidra ekonomiskt till projektet "Skolutbildning för föräldralösa flickor".

Så bidrar du

 • Om du har banktjänsten Swish kan du swisha till nummer: 123 188 36 10.
 • Du kan sätta in ditt bidrag på PG 52137-7 märk överföringen "Girl Child".

Förslag på digitalt gåvobrev:

Att skänka en gåva till Girl Child Education Fund är ett uppskattat alternativ istället för blommor och kort. Förslag på uppskattade digitala gåvobrev som du kan beställa:

 • Gratulationer
 • Examinationer
 • Julkort
 • Disputationer
 • Dop
 • Begravning

Så här skänker du en gåva

 1. Klicka här för att fylla i gåvoformuläret för Girl Child Education Fund.
 2. Vi mejlar ett digitalt gåvobrev med din personliga hälsning till den e-postmottagare du önskar.
 3. Gåvosumman anges inte på gåvobrevet.
 4. Vid utskick till fler än fem mottagare skickas gåvobreven till en e-postadress.

Välkommen med din gåva!

* ICN International Council of Nurses, FNIF (Florence Nightingale International Foundation)

Kontakt

Senast publicerad: