Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Nu finns levnadsvanor även på fem nya språk.

Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor.

Delprojektet genomförs i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor.

  • Implementera det material som togs fram 2020 i projektet
  • Verka för en mer jämlik hälsa genom förbättrade levnadsvanor för utsatta grupper
  • Ge skolsköterskor stöd i arbetet kring levnadsvanor.

Aktiviteter:

A) Uppföljning av implementeringsgrad av producerat material år 2020 och identifiera förbättringsområden och komplettera materialet.

B) Broschyren och informationsbladen till vårdnadshavare som togs fram år 2020 översätts till fem språk.

C) Digitalt material för skolsköterskor att använda vid hälsoundervisning om levnadsvanor i grupp och enskilt som togs fram 2020 kommer att kompletteras och anpassas för olika målgrupper.

D) Implementering - Presentation av framtaget material på Skolsköterskekongress och i Riksföreningen för skolsköterskors medlemstidning Skolhälsan.

E) Skriva om levnadsvanor till metodstod.se,

F) Interprofessionell aktivitet:
En webbaserad informationsinsats med fokus på att förmedla kunskap om hälsosamma matvanor i det individuella mötet med elever. Samarbete med Dietisternas riksförbund, fysioterapeuterna Generation Pep, Transkulturellt Centrum och Cancerfonden.

Hälsosamma matvanor i elevhälsa - 10 frågor från skolsköterskor till dietisten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Broschyr - Bra levnadsvanor för barn och unga.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-03-22 12.49
Hälsosamma levnadsvanor.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2022-11-22 13.12
Hälsosamma levnadsvanor.pptx Powerpoint, 3 MB. 3 MB 2022-11-22 13.12
Infoblad - Balans i livet.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-03-22 12.49
Infoblad - fysiskt aktivitet.pdf Pdf, 252.7 kB. 252.7 kB 2022-03-22 12.49
Infoblad - sund mat.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-03-22 12.49
Infoblad sömn.pdf Pdf, 755.3 kB. 755.3 kB 2022-03-22 12.49
Infoblad - övervikt.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-03-22 12.49
Levnadsvanor - fakta,tips, metoder, länkar.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-05-11 08.35
Levnadsvanor skapaad av Riksföreningen för skolsköterskor december 2020.pptx Powerpoint, 8.9 MB. 8.9 MB 2022-01-25 13.18
Visuellt stöd-sammanfogad.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-01-25 13.18

Andra språk

Arabiska

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ARABISKA.pdf Pdf, 669.4 kB. 669.4 kB 2022-05-10 16.07
Levnadsvanor infoblad ARABISKA.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-05-10 16.07

Dari

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr DARI.pdf Pdf, 662.3 kB. 662.3 kB 2022-05-10 16.14
Levnadsvanor infoblad DARI.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-05-10 16.14

Engelska

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ENGELSKA.pdf Pdf, 621.8 kB. 621.8 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor infoblad ENGELSKA.pdf Pdf, 973.9 kB. 973.9 kB 2022-05-10 16.10

Persiska

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr PERSISKA.pdf Pdf, 657.2 kB. 657.2 kB 2022-05-10 16.01
Levnadsvanor infoblad PERSISKA.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-05-10 16.01

Somaliska

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr SOMALISKA.pdf Pdf, 574.1 kB. 574.1 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor infoblad SOMALISKA.pdf Pdf, 969.8 kB. 969.8 kB 2022-05-10 16.10

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: