Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Nu finns levnadsvanor även på fem nya språk.

Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor.

Delprojektet genomförs i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor.

  • Implementera det material som togs fram 2020 i projektet
  • Verka för en mer jämlik hälsa genom förbättrade levnadsvanor för utsatta grupper
  • Ge skolsköterskor stöd i arbetet kring levnadsvanor.

Ett delprojekt som leddes av Skolsköterskeföreningen har i år 2022 producerat informationsblad om rökning/vejpning, snusning och alkohol anpassade för årskurs 7-8 och årskurs 1 på gymnasiet. Informationsbladen finns i digital form för nedladdning på Svensk sjuksköterskeförenings och Riksföreningen för skolsköterskors hemsidor.
Ett samtalsstöd/ bildstöd kring hälsosamma levnadsvanor anpassad för årskurs 7-9 och årskurs 1 på gymnasiet har, med utgångspunkt i tidigare framtaget samtalsstöd för årskurs 4, tagits fram tillsammans med Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund.

Andra språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ARABISKA.pdf Pdf, 669.4 kB. 669.4 kB 2022-05-10 16.07
Levnadsvanor balans i livet ARABISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor fysisk aktivitet ARABISKA.pdf Pdf, 903.1 kB. 903.1 kB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor övervikt och fetma ARABISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor sömn ARABISKA.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor sund mat ARABISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.46

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr DARI.pdf Pdf, 662.3 kB. 662.3 kB 2022-05-10 16.14
Levnadsvanor fysisk aktivitet DARI.pdf Pdf, 332.3 kB. 332.3 kB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor övervikt och fetma DARI.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor sömn DARI.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor sund mat DARI.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor balans i livet DARI.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.51

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ENGELSKA.pdf Pdf, 621.8 kB. 621.8 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor balans i livet ENGELSKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor fysisk aktivitet ENGELSKA.pdf Pdf, 314.7 kB. 314.7 kB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor övervikt och fetma ENGELSKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor sömn ENGELSKA.pdf Pdf, 777.7 kB. 777.7 kB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor sund mat ENGELSKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.54

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr PERSISKA.pdf Pdf, 657.2 kB. 657.2 kB 2022-05-10 16.01
Levnadsvanor balans i livet PERSISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor fysisk aktivitet PERSISKA.pdf Pdf, 327.5 kB. 327.5 kB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor övervikt och fetma PERSISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor sömn PERSISKA.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor sund mat PERSISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr SOMALISKA.pdf Pdf, 574.1 kB. 574.1 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor balans i livet SOMALISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor fysisk aktivitet SOMALISKA.pdf Pdf, 313.7 kB. 313.7 kB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor övervikt och fetma SOMALISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor sömn SOMALISKA.pdf Pdf, 777 kB. 777 kB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor sund mat SOMALISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 11.00

Kontakt

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Senast publicerad: