SSEF:s minnesfond

För att söka stipendium från SSEF:s minnesfond - Sveriges sjuksköterskeelevers förbunds minnesfond - behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.

Att tänka på inför ansökan:

För information kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.