SSEF:s minnesfond

Stipendium ges till sjuksköterskestudenter för kunskapsutveckling utöver de moment som ingår i sjuksköterskeutbildningen. Till exempel: utlandspraktik, extern kurs eller konferens. Intyg från högskola/universitet ska bifogas. Studentmedlemskap i Svensk sjuksköterskeförening är ett krav.

Att tänka på inför ansökan:

För support angående ansökningssystemet skicka ett meddelande till stiftelsesupport.stockholm@seb.se eller
ring 08-76 372 20
Öppettider: Måndag, tisdag & torsdag kl. 10.00-11.00.

För information om stiftelsen kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.