Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna. Varje ledamot har olika roller i styrelsen och är verksamma inom olika områden.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl

Oili Dahl

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, Utbildningschef, Omvårdnad Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

oili.dahl@swenurse.se
Telefon: 070-4846724

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Åsa Engström

Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr., Professor, ämnesföreträdare omvårdnad, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik Luleå tekniska universitet

asa.engstrom@ltu.se

Porträtt Elisabeth Carlson

Elisabeth Carlson

Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg.sjuksköterska, med. dr, Professor/Biträdande prefekt Forskning- och Forskarutbildning Institutionen för vårdvetenskap Malmö Universitet

elisabeth.carlson@mau.se

Porträttbild Marit Silén

Magnus Flodberg

Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, MSc, Verksamhetschef, Omvårdnadsområde Barnakutsjukvård.
magnus.flodberg@@regionstockholm.se

Porträtt Lilas Ali

Lilas Ali
Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening,
Sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering
lilas.ali@gu.se

Porträttbild Karin Bölenius

Karin Bölenius

Karin Bölenius, Sjuksköterska, med. dr, Lektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Professionsutvecklare, Enheten för utbildning och kunskapsutveckling, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Umeå
karin.bolenius@umu.se
karin.bolenius@regionvasterbotten.se

Porträttbild Josefin Bäckström

Josefin Bäckström

Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening,
leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska, med dr, Universitetslektor vid
Luleå tekniska universitet
josefin.backstrom@neuro.uu.se

Porträtt av Ramona Schenell

Ramona Schenell

Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg.sjuksköterska, fil. dr, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet/Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningen för Hälso- och sjukvård Göteborgs Stad

ramona.schenell@aldrevardomsorg.goteborg.se

Porträttbild Christina Sandlund

Christina Sandlund

Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, Distriktssköterska, med. dr., Samordnare för professionsinriktat kvalitets och utvecklingsstöd samt samordnare för utvecklingsteamet äldre personers hälsa, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

christina.sandlund@sll.se

Valberedning

Valberedningen utses av föreningsstämman att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa föreningsstämma. Valberedningen består av fem ledamöter varav en person är sammankallande. Styrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen och en ledamot i valberedningen som kandiderar till styrelsen ska utträda ur valberedningen.

Kontaktpersoner i valberedningen

Välkommen att kontakta valberedningen med dina frågor och synpunkter.

Per Enarsson
Marit Silén
Ami Hommel
Helle Wijk
Jerry Lidberg

Ami Hommel, sammankallande                        
tel: O73-020 93 27
e-mail: ami.hommel@mau.se

Per Enarsson
tel: 076-145 60 63
e-mail: per.enarsson@lnu.se

Marit Silén
tel: 070-540 79 75
e-mail: marit.silen@hig.se

Jerry Lidberg
tel: 073-816 48 06
e-mail: jerry.lidberg@ambssk.se

Helle Wijk                             
tel: 073-370 34 62                           
e-mail: helle.wijk@gu.se

Revisorer

Svensk sjuksköterskeförenings revisorer väljs vid föreningsstämman som äger rum vartannat år.

Ordinarie revisor
Elisabet Welin
Janeth Leksell

Revisorssuppleant
Berit Sunde
Ewa Andersson

Auktoriserad revisor
Lars Jäderström

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.