Kansli

Den dagliga verksamheten leds av vårt kansli som består av sakkunniga legitimerade sjuksköterskor inom professions- och omvårdnadsfrågor samt av en administrativ stab.

Vi arbetar för dig

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare som gärna svarar på frågor om vår verksamhet, medlemskapet, fonder, stipendier och konferenser.

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

08-412 24 00

Organisationsnummer: 802002-9842

Fakturaadress:
Svensk sjuksköterskeförening
Kund-id LKH2171
FE 108
105 69 Stockholm

Kansli

Husföreståndare Jan Hedberg

Jan Hedberg
Husföreståndare för Sjuksköterskornas hus samt bokning Huså
e-post:
jan.hedberg@swenurse.se
telefon:
08-4122404 / 0706222442

Lina Hammarbäck, fonder och stipendier
Anette Danielsson, administrativ samordnare

Emelie Condén Mellgren
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
emelie.conden.mellgren@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildnings- och äldrefrågor

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor
e-post:
ing-marie.moegelin@swenurse.se
telefon:
08-412 24 20

Inger Torpenberg, sakkunnig etik och folkhälsa

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Birgitta Wedahl, sakkunnig internationella frågor

Birgitta Wedahl
Sakkunnig i internationella frågor
e-post:
birgitta.wedahl@swenurse.se
telefon:
08-412 24 22

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.