Föreningsstämma

Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 16 juni 2021

Sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant samt enskilda medlemmar representeras via lottning.

Valberedningens förslag till val av förtroendevalda vid föreningsstämman 2021:

Ordförande fyllnadsval 2 år - Oili Dahl
Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
leg. sjuksköterska, med. dr, utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Övriga nominerade:
Det fanns inga övriga nominerade.

Vice ordförande val 4 år - Åsa Engström
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, professor, ämnesföreträdare, utbildningsledare för specialistsjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet

Övriga nominerade:
Det fanns inga övriga nominerade.

Styrelse

2 ledamöter omval 4 år:

Karin Bölenius
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, med.dr., postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Lilas Ali
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering

2 ledamöter nyval 4 år:

Elisabeth Carlson
Leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap vid Malmö Universitet med fokus på handledning, pedagogiska modeller och interprofessionellt lärande för vårdens professioner.

Ramona Schenell
Leg. sjuksköterska, specialiserad i palliativ vård på hospice och inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), disputerad med en avhandling om självbestämmande på vård- och omsorgsboende och arbetar nu i Göteborgs Stad med kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning i den nybildade Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Samverkansavtal med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Göteborgs universitet.

1 ledamot fyllnadsval 2 år:

Magnus Flodberg
Leg. sjuksköterska, specialiserad inom intensivvård, magister i Medical management, master i omvårdnad, arbetar som verksamhetschef omvårdnad inom barnakutsjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset och arbetar för att främja omvårdnaden och omvårdnadsledarskapet. Fick Svensk sjuksköterskeförenings ledarskapsstipendium, årets ledare inom omvårdnad, år 2019.

Övriga nominerade: https://swenurse.se/var-verksamhet/foreningsstamma/nominerade Länk till annan webbplats.

Val av 2 revisorer 2 år:

Omval 2 år Elisabet Welin
leg sjuksköterska, med.dr., professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Omval 2 år Janeth Leksell
leg sjuksköterska, fil.dr., docent, universitetslektor Institutionen för omvårdnad vid Högskolan Dalarna

Övriga nominerade:
Det fanns inga övriga nominerade.

Val av 2 revisorssuppleanter 2 år:

Omval 2 år Berit Sunde
leg. sjuksköterska, doktorand, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, karolinska Universitetssjukhuset, tf Omvårdnadschef vid Forskning och Utvecklingsenheten Övre Buk inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset

Omval 2 år Ewa Andersson
leg sjuksköterska, dr med vet, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola

Övriga nominerade:
Det fanns inga övriga nominerade.

Oili Dahl Föreningsstämman 2019

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nomineringsblankett 2020 GDPR.docx Word, 23 kB. 23 kB 2021-03-26 13.30

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.