Föreningsstämma

Svensk sjuksköterskeförenings nästa föreningsstämma äger rum 15 juni 2023.

Sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant samt
enskilda medlemmar representeras via lottning.


Vill du vara med och påverka
Svensk sjuksköterskeförenings framtid?
- var med som ledamot på föreningsstämman!

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening har du möjlighet att påverka föreningens framtid och kan genom lottning vinna en plats att delta som ledamot med rösträtt på föreningsstämman den 15 juni 2023. Föreningen bjuder dig som vinner lottningen på resan om du ej bor i Stockholmsområdet.

Ta chansen att delta i en intressant dag där du får inblick i och kan vara med att påverka föreningens verksamhet.

För att vara med i utlottningen av platser skickar du in din intresseanmälan till oss genom att mejla namn och epostadress till: anette.danielsson@swenurse.se senast 31/3 2023. Urvalet sker genom lottning bland dem som anmält sig.

Vill du veta mer om Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
- kontakta kanslichef Marie Östlund-Iwarzon på tfn: 08-412 24 02 eller e post: marie.iwarzon@swenurse.se


Nominera till valbara poster vid
Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2023!

Valen äger rum vid föreningsstämman 15 juni 2023. Du kan som enskild
medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser.
Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar,
är valbara till uppdrag i föreningen.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2023:

Ordförande 4 år

3 styrelseledamöter 4 år

2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 2 år

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som ställer upp för omval!

Nomineringsblanketten se längre ner på sidan. Skriv ut blanketten och skicka in handlingarna till:
Svensk sjuksköterskeförening
Att: Anette Danielsson
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

eller allra helst mejla skannad blankett och bilagor till: anette.danielsson@swenurse.se

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.
Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senast
4 maj 2023. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senast 1 juni 2023.

Ni är välkomna att kontakta valberedningen med era frågor och synpunkter;

Sammankallande: Ami Hommel Mobil: O73-020 93 27
e-post: ami.hommel@mau.se

Marit Silén Mobil: 070-540 79 75 e-post: marit.silen@hig.se

Per Enarsson: 076-145 60 63 e-post: per.enarsson@lnu.se

Jerry Lidberg Mobil: 073-816 48 06 e-post: jerry.lidberg@ambssk.se

Helle Wijk: 0733-70 34 62 e-post: helle.wijk@gu.se


Styrelsens sammansättning/mandatperiod:

Ordförande

Oili Dahl, Stockholm
– Aktuell för omval

2015-2023, ordf. sen 2021

Vice ordförande

Åsa Engström, Boden

2019-2025, vice ordf. sen 2021

Ledamöter:

Lilas Ali, Göteborg

2017-2025


Josefin Bäckström, Stockholm
– Aktuell för omval

2019-2023


Karin Bölenius, Umeå

2017-2025


Elisabeth Carlson, Malmö

2021-2025


Magnus Flodberg, Stockholm

2021-2025


Ramona Schenell, Göteborg
– Aktuell för omval

2021-2023


Christina Sandlund, Stockholm
– Ej aktuell

2019-2023

Revisorer:

Revisorer:

Elisabeth Welin Henriksson, Stockholm
– Aktuell för omval

Suppleant 2012-2015
Ordinarie 2015-2023


Janeth Leksell , Falun
– Aktuell för omval

Suppleant 2015-2016
Ordinarie revisor sedan 15/9 2016-2023

Revisorssuppleanter:

Berit Sunde, Stockholm – 1:e suppleant
– Aktuell för omval

2015-2023


Ewa Andersson, Malmö
– Aktuell för omval

2019-2023

Oili Dahl Föreningsstämman 2019

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nomineringsblankett2023.docx Word, 56 kB. 56 kB 2022-11-14 13.08

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.