Föreningsstämma

Svensk sjuksköterskeförenings extra föreningsstämma 13/6 2024

Styrelseledamot Magnus Flodberg har valt att lämna sitt uppdrag i
Svensk sjuksköterskeförening på grund av förändrade arbetsförhållanden. Därför behöver ett fyllnadsval göras. Valet äger rum vid Svensk sjuksköterskeförenings extra föreningsstämma
13 juni 2024.

Punkt 8. Fyllnadsval styrelse - 1 ledamot 1 år – 13/6 2024-16/6 2025

Valberedningens förslag:

Martina Lundmark
Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Med. dr. Chefsjuksköterska på Lasarettet i Ystad

Övriga nominerade:

Lotta Carlsson
Barnsjuksköterska, Utbildningsledare FoUU Sahlgrenska sjukhus, organiserar och handleder processinriktad omvårdnadshandledning på Sahlgrenska sjukhus.

Eva Jangland
Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Med. dr. Universitetslektor med förenad anställning. Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet med klinisk tjänst vid VO kirurgi, Akademiska sjukhuset.

Sahereh Roshandel
Chefsjuksköterska Ersta sjukhus/Verksamhetschef Ersta vårdcentral

Kerstin Ulin
Med. dr. Universitetslektor, Göteborgs Universitet/Omvårdnadsansvarig Sahlgrenska universitetssjukhuset

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreningsstämman 2023 Protokoll inl bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2024-01-08 09.42

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.