1. Syftet med denna broschyr är att ge dig kunskap om hur ohälsosamma levnadsvanor kan påverka dig under och efter cancerbehandling. Vad vi äter, dricker, hur vi rör på oss och om vi röker

  Cancer

 2. 1 2 3 4 5 (0 röster) Syftet med denna broschyr är att ge ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor,

  Cancer

 3. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor tillstyrker förslaget till revidering av nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer. Vi har avgränsat vårt remissvar till kapitlen;

  Cancer

 4. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till revidering av nationellt vårdprogram för analcancer. Det är mycket bra att vårdprogrammet har ett avsnitt som klargör

  Cancer

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Remisser / Nationellt vårdprogram för analcancer
  Senast ändrad: 2024-04-23 14.11 • Storlek: 30.4 kB
 5. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; sammanfattning, omvårdnad och rehabilitering, uppföljning, och vårdprogramgruppen. Kapitel 1 Sammanfattning Mycket bra

  Cancer

 6. Inledning Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har med tillfredsställelse noterat att delar av vårt remissvar från år 2016 har beaktats. Det är bra att både en disputerad sjuksköterska och

  Cancer

  Svensk sjuksköterskeförening / Nyheter och opinion / Remisser / Vårdprogram för cancerrehabilitering
  Senast ändrad: 2024-04-23 14.11 • Storlek: 31.3 kB