Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true
 1. 13 juni 2024 | Nyheter

  ASTA-dagarna 2025

  ASTA fyller 40 år! Kom och fira med oss i Stockholm 27 - 28 mars!

 2. 26 mars 2024 | Nyheter

  TACK!

  Stort TACK till arrangörsgrupp, Mkon, industrin och till alla er som kom till årets ASTA dagar ( fysiskt eller digitalt :))

 3. 06 december 2023 | Nyheter

  Luftvägsregistret

 4. 06 december 2023 | Nyheter

  Uppdaterade behandlings rekommendationer från Läkemedelsverket

 5. 20 november 2023 | Nyheter

  Asta dagarna 2024

  21-22 Mars 2024 i Linköping

 6. 19 april 2023 | Nyheter

  Uppdaterat spirometridokument

  Nu är spirometridokumentet uppdaterat.

 7. 14 april 2023 | Nyheter

  Uppdaterad spacer- sammanställning

  På Janusinfo finns nu en uppdaterad sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden. Främst rör uppdateringen rengöringsförfarandet, obs att dessa rekommendationer kan skilja sig åt i olika regioner.

 8. 28 mars 2023 | Nyheter

  Nya rekommendationer från läkemedelsverket - för astma och KOL

  Nya behandlingsrekommendationer för astma och KOL publicerades den 27 mars 2023 Vikten av inhalationssteroider vid astma lyfts i alla åldersgrupper.

 9. 08 mars 2023 | Nyheter

  ASTA och ICRN

 10. 24 februari 2023 | Nyheter

  Gällande medlemsskap och fakturor

  Nytt från 2023

 11. 10 februari 2023 | Nyheter

  Postcovid och andningsbesvär

  Fysioterapeut Anna Rytter specialiserad på andningsvägar föreläste den 7 feb, för nätverk av astma/KOL-intresserade läkare och sjuksköterskor i Stockholm, om den senaste forskningen samt om åtgärder vid postcovid-relaterade andningsbesvär.

 12. 16 december 2022 | Nyheter

  KOL-vården i media

  Ny forskning från Lufvägsregistret visar att KOL-vården nedprioriterats under pandemin

 13. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd - NKK

 14. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Luftvägsregistret

  Det råder stora skillnader i vården över landet. Fler patienter måste få rätt behandling, vilket är det viktigaste skälet till att Luftvägsregistret skapats. Alltfler har börjat upptäcka detta, så vi kan nu se att antalet registrerande enheter ökar kraftigt.

 15. 26 januari 2021 | Nyheter

  Distansbesök astma/KOL

  Hur kan vi ta hand om våra astma och KOL-patienter på distans?

 16. 25 november 2020 | Nyheter

  Nationellt spirometrikörkort

   Nationellt spirometrikörkort är en standardiserad och Lipusgranskad utbildning i utförande och tolkning av spirometri, som ASTA står bakom. Den bedrivs på flera håll i landet av läkare och sjuksköterskor med instruktörsutbildning och fördjupade kunskaper inom området.

 17. 10 november 2020 | Nyheter

  Certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagning

  Nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi har på uppdrag av Regionalt Programområde Lung-allergi tagit fram följande dokument om certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning i primärvård:

 18. 04 september 2020 | Nyheter

  Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken!

 19. 04 september 2020 | Nyheter

  Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

 20. 04 september 2020 | Nyheter

  Nya kriterier för astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvård

  Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.