Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true
 1. 03 februari 2021 | Nyheter

  Nationella riktlinjer för spirometri och nebulisering

  Nu har de natonella riktlinjerna som vi väntat på kommit!

 2. 26 januari 2021 | Nyheter

  Distansbesök astma/KOL

  Hur kan vi ta hand om våra astma och KOL-patienter på distans?

 3. 25 november 2020 | Nyheter

  Nationellt spirometrikörkort

   Nationellt spirometrikörkort är en standardiserad och Lipusgranskad utbildning i utförande och tolkning av spirometri, som ASTA står bakom. Den bedrivs på flera håll i landet av läkare och sjuksköterskor med instruktörsutbildning och fördjupade kunskaper inom området.

 4. 24 november 2020 | Nyheter

  GOLD 2021

 5. 10 november 2020 | Nyheter

  Certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagning

  Nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi har på uppdrag av Regionalt Programområde Lung-allergi tagit fram följande dokument om certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning i primärvård:

 6. 31 oktober 2020 | Nyheter

  ASTA-dagen 2021 med Årsmöte

  Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Dagens program

 7. 04 september 2020 | Nyheter

  Covid-19 - astma, allergi och KOL

  Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla?

 8. 04 september 2020 | Nyheter

  Uppdaterat spirometridokument från ERS

  ERS har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyfts hygienaspekten upp samt finns lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

 9. 04 september 2020 | Nyheter

  Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken!

 10. 04 september 2020 | Nyheter

  Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

 11. 04 september 2020 | Nyheter

  Nya kriterier för astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvård

  Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.

 12. 31 maj 2020 | Nyheter

  Spacer sammanställning

  Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem!

 13. 15 maj 2020 | Nyheter

  Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  I denna artikel av Tanja Gustafsson et.al. beskrivs astma/KOL-sjuksköterskans ambition att nå fram till patienten och dilemmat med att inte ha tillräckligt med tid eller möjlighet att samverka med andra professioner m.m. Många av oss känner igen sig! The nurse′s challenge of caring for patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care  

 14. 04 april 2020 | Nyheter

  Rapport om introduktion av mat

  I korthet visar rapporten att tidig introduktion av allergena födoämnen varken ökar eller minskar risken för matallergi. Några studier visar på en minskad risk associerat med tidig introduktion av ägg och jordnöt men evidensen är ej tillräcklig. Så de svenska råden blir att födoämnen bör introduceras vid ca 6 månader och att fisk, ägg, jordnötter, nötter är bra och näringsrika födoämne. Gäller alla barn, oavsett ärftlighet för allergi eller eksem.