Nya kriterier för astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvård

Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.

Publiceringsdatum: