Postcovid och andningsbesvär

Fysioterapeut Anna Rytter specialiserad på andningsvägar föreläste den 7 feb, för nätverk av astma/KOL-intresserade läkare och sjuksköterskor i Stockholm, om den senaste forskningen samt om åtgärder vid postcovid-relaterade andningsbesvär.

Covid-19 virus

bild från Janusinfo.se

Publiceringsdatum: