Nationellt spirometrikörkort

 Nationellt spirometrikörkort är en standardiserad och Lipusgranskad utbildning i utförande och tolkning av spirometri, som ASTA står bakom. Den bedrivs på flera håll i landet av läkare och sjuksköterskor med instruktörsutbildning och fördjupade kunskaper inom området.

Styrgrupp för utbildningen i Nationellt Spirometrikörkort består av styrelsemedlemmar i NAAKA (Nätverk för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare, ett nätverk under Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)), ASTA (Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeförening) och Svensk Förening för Klinisk Fysiologi. Styrgrupp utbildar och fortbildar regelbundet de lokala instruktörerna/utbildare i resp region och ansvarar för utveckling och årliga uppdateringar av utbildningsinnehållet.

Fullständig kursbeskrivning: www.lipus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Lipus-nr: 20200085)

Kontaktpersoner:

– Stockholm: Maria Rosengren, vårdutvecklingsledare astma/allergi/KOL, Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, Region Stockholm, maria.rosengren@sll.se

– Skåne: Ulrika Berg, utbildningskoordinator, dsk, Astma & KOL sjuksköterska, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL – KAAK, Region Skåne, Ulrika.Berg@skane.se

– Västerbotten: Eva Sunna, KOL-sjuksköterska Lungkliniken Region Västerbotten, eva.sunna@regionvasterbotten.se

– Norrbotten: Anne Lindberg, docent, lungläkare, Umeå universitet och Sunderby sjukhus, anne.lindberg@umu.se

– Sörmland: Per Rönmark, distriktsläkare, Vårdcentralen Stadsfjärden, Nyköping, Per.Ronmark@regionsormland.se

– Örebro: Irene Eriksson, leg. sjuksköterska, Askersunds vc, ledamot i LAG astma/KOL i Region Örebro Län, irene.eriksson@regionorebrolan.se och Ann-Britt Zakrisson, processledare LAG astma/KOL, dsk, med dr, UFC/Laxå vc, Universitetssjukhuset Örebro, ann-britt.zakrisson@regionorebrolan.se

 

Spirometrikörkort

Publiceringsdatum: