Nya rekommendationer från läkemedelsverket - för astma och KOL

Nya behandlingsrekommendationer för astma och KOL publicerades den 27 mars 2023 Vikten av inhalationssteroider vid astma lyfts i alla åldersgrupper.

Publiceringsdatum: