Utbildning

Var går Allergiutbildningarna i landet? Hör av dig till någon av oss webbmasters om du/ni vill lägga in information om just utbildning som finns hos er.

På KI går det nu att läsa en magister/master examen genom fristående kurser, när det gäller omvårdnad vid astma, allergi och KOL. Med kurs Omvårdnad vid allergi, astma och KOL del 1 och 2 som grund. Dessa kurser ihop med en vetenskaplig teorikurs plus en uppsatskurs leder till en magister. På KI s hemsidan står det mera.

ASTA anser att de utbildningar som ges i landet inom vårt område astma, allergi eller annan överkänslighet, ska vara på avancerad nivå.

Innehållstext

Senast publicerad: