Styrelsen

Therese Sterner, Ordförande (från 2020)

Therese Sterner (ordförande 2020-09-17)

Leg. Sjuksköterska, Astma, Allergi och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering. Disputerade 2020 inom klinisk medicin och avlade en avhandling med titeln: ”Allergic disease among Adolescents”.
Arbetar med studenter på olika nivåer på Malmö Universitet. Bitr forskare, Yrkes och Miljödermatologiska kliniken, Lunds Universitet.
Tidigare haft en roll som Allergisjuksköterska/konsulent på Skånes Universitetssjukhus 2006-2015. Efter tjänstens nedläggning startades Allergikonsult Skåne i egen regi.
Har även tjänstgjort som sjuksköterska och arbetsledare på Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö och som kvalitetsutvecklare på KAAK (Kunskapscentrum för Allergi, Astma o KOL i Skåne).

Blev invald i styrelsen 2011 och det har hittills varit en fantastiskt lärorik tid. Ser fram emot att vara med och utveckla ASTA som organisation och förhoppningsvis bidra med att öka kunskapen om allergisjukvården.

e-post: therese.sterner@mau.se


Pia Kalm-Stephens , sekreterare
Arbetar på Allergimottagningen för barn och ungdom på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala halvtid och är halvtid doktorand. Jag har varit med i ASTA:s styrelse sedan 2010 och sekreterare sedan 2011. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn med astma och allergier och dessutom av arbetet som forskningssjuksköterska i olika studier, så jag hoppas att jag kunnat bidra med den erfarenheten i mitt styrelsearbete. Men, främst tycker jag att det gett mig så mycket att få vara del av en så aktiv förening med så många engagerade medlemmar och styrelsemedlemmar.

e-post: pia.kalm-stephens@akademiska.se

Sara Appeltofft, kassör (2022)
Arbetar som enhetschef på Vårdcentralen Råå i Helsingborg och har gjort det sedan 2014. Är astma-/allergi- och KOL-sjuksköterska sedan 2001 och har läst 22,5 Hp inom området. Har tidigare jobbat på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, främst med metabola och neurologiska sjukdomar. Varit med och utbildat i spirometrikörkortet samt föreläst i kursen ”Allergi, Astma och KOL för läkare i primärvården”. Jag blev invald i styrelsen 2014. Mitt mål i styrelsen är att bidra med kunskap och erfarenhet för patienter med astma, allergi och KOL ur ett primärvårdsperspektiv.
e-post: sara.appeltofft@skane.se

Susanne Lund-Bengtsson, ledamot och medlemsansvarig 
Arbetar som enhetschef på Barn och ungdomskliniken, NÄL, NU-sjukvården i Trollhättan. Barnsjuksköterska och har tidigare arbetat som allergikonsulent i NU - sjukvården. Ledamot i styrelsen sedan 2014. Medlem i Centrumrådet för allergologi i Västra Götaland. Föreläser inom ämnet astma, allergi och annan överkänslighet på Högskolan Väst. Jag vill bidra med kunskap genom att föreläsa i ämnet till medarbetare och arbeta för att patienter med astma, allergi och annan överkänslighet skall erhålla en evidensbaserad och effektiv vård med högsta möjliga kvalitet.

e-post: susanne.bengtsson.lund@vgregion.se

Maria Rosengren, ledamot
Arbetar som Distriktssköterska på Ekerö VC i Stockholm med sjuksköterskeledd Astma/KOL mottagning. Har sen 2014 även uppdraget som vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum inom kunskapsteamet Astma /KOL där jag bl.a. är med och utbildar i Nationellt Spirometrikörkort. Min förhoppning är att kunna bidra med mina erfarenheter från primärvården i mitt arbete inom ASTA.
e-post: maria.rosengren@regionstockholm.se

Caroline Stridsman, ledamot.
Arbetar som sjuksköterska på lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, Luleå och är docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Jag är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret, Luftvägsregistret (LVR), medlem i prioriteringsgruppen för Socialstyrelsens riktlinjer vid astma och KOL och har länge varit involverad i SKRs kunskapsstyrningsorganisation gällande astma och KOL. Min forskning utgår från OLIN-studierna och Luftvägsregistret och handlar om klinisk epidemiologi vid astma och KOL med inriktning mot symtom, hälsostatus, vård och behandling. Min förhoppning är att kunna bidra med kunskaper om astma, allergi och KOL ur ett specialistvårds- och kvalitetsregisterperspektiv.

e-post: caroline.stridsman@norrbotten.se

Maria Emilsson, ledamot.
Arbetar som universitetslektor och är verksam på institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst. I mitt arbete ingår att undervisa i bland annat astma, allergi och KOL kurserna på Högskolan Väst. En dag i veckan är jag klinisk lektor på IVA. Min huvudsakliga forskning har fokus på följsamhet till ordinerade läkemedel och faktorer som påverkar följsamheten till astma medicinering. Ett annat område jag forskar i är ehälsa.

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska. Doktor i Medicinsk vetenskap.

e-post: maria.emilsson@hv.se


Ann-Charlotte Sundqvist, ledamot

Arbetar som forskningssjuksköterska på Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Stockholm. Är barnsjuksköterska med tidigare erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar med astma och allergier. Jag har 30 hp i omvårdnad vid astma och KOL. Sitter även med i ett kunskapscentrum för matallergi hos barn. Där uppdraget är att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring matallergi, vilket innebär att vi föreläser för sjukvårdspersonal och har även egenvårdsutbildningar för patienter och deras vårdnadshavare. Ny i styrelsen (2022) som ledamot.

e-post: ann-charlotte.sundqvist@regionstockholm.se


Birgitta Lagercrantz, webbmaster, adjungerad i styrelsen.
Arbetar som allergikonsulent i Kronobergs län, knuten till Barn- och ungdomskliniken, Växjö men jobbar för både barn och vuxna. Webmaster sedan många år. Distriktsköterska, fil mag, bl a 30 hp i omvårdnad vid astma och KOL och 37,5 hp i eHälsa
e-post: birgitta.lagercrantz@kronoberg.se

Marianne Eduards, webmaster, adjungerad i styrelsen
Arbetar som koordinator och astma/KOL-sjuksköterska på Liljeholmens vårdcentral i Stockholm,samt som vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum. Är medlem i Expertgruppen Lung-allergi i Stockholm, vilken arbetar med Kloka Listan och Janusinfo. Jag har 30 hp i Omvårdnad vid astma och KOL och har arbetat med astma,allergi och KOL sedan 1991 i både primärvård och inom forskning och specialistvård. Ser det som en viktig och spännande uppgift att jobba med ASTA:s hemsida!
e-post: marianne.eduards@regionstockholm.se

  • Kontakta gärna någon av oss "hemsideansvariga" om det är något du önskar sprida på ASTAs hemsida.

Senast publicerad: