KOL-vården i media

Ny forskning från Lufvägsregistret visar att KOL-vården nedprioriterats under pandemin

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt-Lung

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet Hjärt-Lung foto: Anders Norderman

Publiceringsdatum: