ASTA-dagar

ASTA-dagarna är två konferensdagar som varje år anordnas lokalt på olika håll i landet. Dagarna innehåller föreläsningar, mingel och utställning av läkemedelsindustrin i pauserna. En kväll anordas en trevlig middag med underhållning. En lokal arrangörsgrupp från den ort dagarna ska hållas får komma med förslag på program och föreläsare. Tillsammans med styrelsen bestäms sedan det slutliga programmet.  

Stipendier, medlemsbidrag, bästa poster och Årets ASTA delas ut på utbildningsdagarna, dagarna  är ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte och lärande!

 

Senast publicerad: