Uppdaterat spirometridokument

Nu är spirometridokumentet uppdaterat.

Publiceringsdatum: