Certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagning

Nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi har på uppdrag av Regionalt Programområde Lung-allergi tagit fram följande dokument om certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning i primärvård:

Certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilden nedan har ett par år på nacken, numera rekommenderas skärmvägg i plexiglas mellan utförare och patient och/eller visir/andningsskydd.

Foto: Yanan Li för SLSO

Astma- allergi- och KOL-mottagning

Publiceringsdatum: