Evenemang

Här är våra kommande event

 • Interproffessionellt lärande vid astma, allergi och KOL
  Utbildningen vänder sig framför allt till dig som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och som arbetar inom alternativt kommer att arbeta inom vård och rehabiliteri...
  Uppsala Universitet samt distans, 22 september – 10 mars 2023
 • AIT-utbildning
  Inbjudan till kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1).
  Karolinska Universitetssjukhuset, 05 – 06 oktober 2022
 • AIT-utbildning
  Inbjudan till kurs i grundläggande allergologi med inriktning med inriktning på allergen immunterapi (AIT)
  Karolinska Universitetssjukhuset, 19 – 20 oktober 2022
 • LVR Inspirationsdag
  Boka in Luftvägsregistrets registerdag som kommer att bli en inspirationsdag med föreläsningar om astma och KOL. Dagen kommer också innehålla Luftvägsregistrets årsmöte med highlig...
  Stockholm, Karolinska Solna, Skandiasalen i Q-huset, 20 oktober 2022