Luftvägsregistret

Det råder stora skillnader i vården över landet. Fler patienter måste få rätt behandling, vilket är det viktigaste skälet till att Luftvägsregistret skapats. Alltfler har börjat upptäcka detta, så vi kan nu se att antalet registrerande enheter ökar kraftigt.

Om din enhet ännu inte är ansluten till registret så finns information på LVR:s hemsida om hur du går till väga.

Luftvägsregistret (registercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Se också web-utbildningar om LVR: Välkommen till användarutbildning om Luftvägsregistret · Luftvägsregistret (registercentrum.se) Länk till annan webbplats.
Luftvägsregistret

Publiceringsdatum: