Styrelsen Föreningsstämman 2019

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Svensk sjuksköterskeförenings högsta beslutande organ och äger rum vart annat år, 2:a kvartalet, ojämna år.

De som har rösträtt vid föreningsstämman är;
ledamöter utsedda av sektioner inom Svensk sjuksköterskeförening, lottade representanter från övriga medlemmar som anmält intresse att delta, samt Svensk sjuksköterskeförenings styrelseledamöter. Sektion har rätt att utse en ledamot och en suppleant att delta på föreningsstämman.

Nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening erbjuds också att skicka två representanter till föreningsstämman.

Representanter från nätverk har yttrande rätt men ej rösträtt vid föreningsstämman.

Föreningsstämman 2021

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2021Word (word, 23 kB)!

Valen äger rum vid föreningsstämman 16 juni 2021 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i vår styrelse och som revisorer för vår verksamhet. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2021:

  • Ordförande fyllnadsval 2 år
  • Vice ordförande 4 år
  • 4 styrelseledamöter 4 år (aktuell för omval: Lilas Ali)
  • 2 revisorer 2 år (aktuella för omval: Elisabeth Welin Henriksson och Janeth Leksell)
  • 2 revisorssuppleanter 2 år (aktuell för omval: Berit Sunde, Ewa Andersson)

Aktuell för omval som styrelseledamot: Ami Hommel.
Aktuell för omval till vice ordförande eller val till ordförande: Oili Dahl)

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som stället upp för omval!

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senaste 5 maj 2021. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senaste 2 juni 2021.

Klicka här för mer information och nomineringsblankett.Word (word, 23 kB)

Föreningsstämman 2019

Vid föreningsstämman antogs verksamhetsplan och rambudget för år 2020. Föreningsstämman antog: Policy för klimat och hälsa samt Riktlinjer för valberedningens arbete. Föreningsstämman enades även runt ett uttalande om: ”Omvårdnad - en kunskap som aldrig kan ersättas”

Oili Dahl Föreningsstämman 2019

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nomineringsblankett 2021 GDPR.docx 23 kB 2020-09-24 09.23
policy för klimat och hälsa 2019.pdf 403.8 kB 2020-06-15 10.27
verksamhetsplan-2020.pdf 281.7 kB 2020-06-15 10.27

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.