Nationell rekommendation om MiniMed 670G

NT-rådet har uppdragit åt TLV att genomföra en hälsoekonomisk värdering av hybrid closed loop-pumpar. MiniMed 670G är den första insulinpumpen av typen hybrid closed loop på den svenska marknaden.

NT-rådets rekommendation är att landstingen kan använda MiniMed 670G eller motsvarande system som bedöms ha likvärdig effekt och kostnad:

  • till patienter med typ 1-diabetes som sedan tidigare använder MiniMed 640G när denna behöver bytas ut
  • till patienter med typ 1-diabetes och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi som i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är aktuella för att använda så kallad sensor augmenterad pump (SAP) 
  • att följa upp användningen av MiniMed 670G i Nationella Diabetesregistret

Hela dokumentet hittar du här:(öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: