Prediabetes

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en broschyr om hur du som är diabetes- eller distriksjuksköterska kan arbeta med samtal om levnadsvanor när du möter patienter med prediabetes i primärvården. Broschyren går ej att beställa från SFSD utan laddas ner från hemsidan för utskrift eller skickas till eget tryckeri.

Samtal om levnadsvanor är en av de mest effektiva metoderna att göra patienterna medvetna om vikten av att leva hälsosamt. Samtal ger också kraft att förändra och förbättra ohälsosamma levnadsvanor. I det arbetet har diabetessjuksköterskan/ distriktssjuksköterskan en självklar roll genom sitt breda omvårdnadskunnande och sin nära kontakt med patienter med prediabetes.

Den generiska modell som återfinns i broschyren bygger på en kartläggning genom enkätundersökning och en workshop där medlemmar bidragit med kunskaper och erfarenheter om hur man på bästa sätt kan arbeta med prediabetes. Resultatet av detta arbete återfinns i den generiska modell som stödjer sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Modellen innefattar screening och diagnos, behandling/utbildning och stöd samt kontroller och uppföljning.

Projektet är ett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. I arbetsgruppen har följande personer ingått: Ingela Bredenberg, ordförande SFSD, Lena Insulander, vice ordförande SFSD, Kaija Seijboldt och Marina Stenbäck, Akademiskt primärvårdscentrum samt Lillemor Fernström, projektledare. Svensk sjuksköterskeförening har representerats av Inger Torpenberg.

Relaterad information

I broschyren "Levnadsvaneförändringar vid prediabetes" kan du ta del av en modell för hur du kan arbeta med samtal kring levnadsförändringar då du möter patienter med prediabetes i primärvården.

Nedan finns länkar till broshyrer att ladda ner.

Levnadsvaneförändringar vid prediabetes Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.-tryckfil

Det finns även en patientbroschyr, tryckfil. senast reviderad 20180905 Pdf, 791.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: