Diabeteskortet till kommunens personal

Användbart material

Här finns Malmö stads Diabeteskort för kommunal primärvård
Diabeteskortet uppkommit efter en begäran av
en enhetschef för hemtjänsten. Tanken är att kortet ska överlämnas av Diabetessjuksköterskan efter genomgången utbildning i laminerad form. Kortet ska förvaras i ryggsäcken och användas i mötet med brukare/patient. Kortet ska även vara förankrat och hållas levande av sektionschefen
för hemtjänsten.

Materialet kan användas när vi föreläser inom kommunen

Tack Tanja Markestål och kollegor för att ni delar materialet

 

Diabeteskort Malmö Stad ( öppnas i ny flik) Pdf, 115.8 kB.

Publiceringsdatum: