Diabetesinformation på olika språk

Diabetesförbundet har tagit tre fram faktablad om typ 2 diabetes. Dessa är dessutom översatta på arabiska, dari, somaliska och engelska. De finns även på svenska för att underlätta för vårdpersonalen.

Senast publicerad: