Nationella riktlinjer för diabetesvård- stöd för styrning och ledning

De nationella riktlinjerna för diabetesvård syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område. Riktlinjerna riktar sig till politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom vården.

Socialstyrelsen har 2018 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning.

Länk till publikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Senast publicerad: