Insulininjektioner

Här visas information och länkar kring frågor som rör insulininjektioner.


Broschyr om subcutana injektioner för vuxna och barn med diabetes.
SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.

Broschyren går ej att beställa från SFSD utan laddas ner från hemsidan för utskrift.

Du hittar mer information genom att klicka på "meny" i övre högra hörnet på sidan. Broschyrerna finns i olika flikar ovan.


Patientbroschyr om subcutana injektioner

SFSD:s styrelse har tagit fram en broschyr kring injektioner att användas vid patientundervisning.

Det har uppkommit ett önskemål att ha tillgång till powerpointbilder inför utbildning om injektioner. Bilderna följer broschyrens text

Laddas ner i PDF. Se menyn i högra hörnet

Powerpointbilder

Laddas ner i PDF. Se menyn i högra hörnet
Senast publicerad: