Om oss

SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera Sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

SFSD:s uppgift är:

  • att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
  • att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården
  • att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
  • att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige
  • att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling


Du hittar mer information genom att klicka på "meny" i övre högra hörnet på sidan.

SFSD

Bankgiro: 5400-2852
Postgiro: 392582-3
Organisationsnummer 802012-2753

Adress : SFSD, c/o SSF, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm.

Webbansvarig Kaija Seijboldt

Senast publicerad: